Схема аналізу поетичного твору

 

5 – 6 класи

1. Автор, назва твору.

2. Виразне читання поезії вчителем (прослуховування запису).

3. Словникова робота.

4. Читання вірша учнями (про себе).

5. Враження від прочитаного.

6. Про що ця поезія? Що є об’єктом зображення автора? (Людське почуття, пора року, пейзаж, роздуми про життя, спогад про подію, людину…).

7. Настрої, почуття, що ними пройнятий твір, а відтак інтонація, з якою його слід читати.

8. Читання твору учнями вголос з урахуванням сказаного у пункті № 7.

9. Усне малювання картин, що постають в уяві в процесі читання вірша.

10. Засоби образності (епітети, порівняння, гіперболи, уособлення, окличні речення, пестливі слова…),  використані автором, їх роль.

11. Слова (рядки), у яких виражена головна думка твору?

12. Читання поезії учнями вголос з дотриманням засобів виразного читання.

13. Висновок із вірша (сподобався, вразив, захопив, допоміг зрозуміти… чи навпаки).

 

7 – 8 класи

     1.     Автор, назва твору.

     2.     Виразне читання вчителем (прослуховування грамзапису).

     3.     Враження від почутого.

     4.     Словникова робота.

     5.     Читання вірша учнями (про себе).

     6.     Тема твору (природа, життя, людські почуття, мистецтво, кохання…).

     7.     Вид лірики (пейзажна, громадянська, інтимна…).

  8. Який образ (образи) є провідними у вірші? Які засоби образності сприяють розкриттю цього образу?

    9.     Ліричний герой. Хто він?

Ліричний герой – це образ тієї людини або групи людей, думки, почуття і переживання якої (яких) автор передає у ліричному творі. Ліричний герой є близьким авторові, оскільки вірші пишуться переважно від першої особи, але не тотожний.

  10. Яким настроєм пройнята поезія? Як віршовий розмір допомагає передати цей настрій?

   11. Читання вірша учнями вголос з умовою передачі його настрою.

 12. Авторська позиція стосовно зображуваного (ідея твору). У чому вона проявляється?

   13. Ваша думка з приводу вірша.

  14. Виразно-художнє читання поезії учнями.

 

9 – 11 класи

   1. Автор, назва поезії.

  2. Час написання, історія створення, місце у творчості автора і в літературному процесі того часу.

   3.     Жанрово-видова характеристика (ліричний вірш, ода, послання, романс, монолог, гімн…; лірика пейзажна, інтимна, філософська, громадянська, політична).

 4. Виразне читання вірша (вчителем, підготовленим учнем, про-слуховування грамзапису).

   5.     Словникова робота.

   6.     Тема твору.

   7.     Головні образи поезії, засоби їх характеристики.

   8.     Композиція і строфіка вірша (строфа, віршовий розмір, римування, ритм, рима), їх роль у розкритті теми.

  9.     Ліричний герой, його думки, почуття; художні засоби вираження їх.

 10.  Ідея твору, її значущість та актуальність у час написання вірша і для сьогодення.

 11.  Ваші враження від поезії. Які рядки видалися вам найвагомішими і чому?

 

 12. Як потрібно читати такий твір (окремі його частини і в цілому)?


Схема аналізу прозового твору

Оповідання

 

1.     Назва.

2.     Події, епізоди, зображені у творі (кількість і які). Їх розуміння.

3.     Образи основних персонажів, прийоми їх творення.

4.     Тема та ідея.

5.     Цінність твору.

 

Новела

 

1.     Назва.

2.     Сюжет, його особливості та розуміння.

3.     Взаємозв’язок сюжету з позасюжетними елементами. Авторський підтекст.

4.     Образи (характери), засоби і прийоми їх творення.

5.     Проблема, своєрідність бачення її автором.

6.     Характер конфлікту.

7.     Композиція, її зумовленість.

8.     Тема та ідея.

9.     Мова твору.

10.   Суспільна, естетична та художня цінність.

 

Повість

 

1.     Назва.

2.     Розуміння сюжету, його особливостей. Основні сюжетні лінії.

3.     Позасюжетні елементи та їх роль у творі.

4.     Образи (характери), засоби і прийоми їх творення.

5.     Характер конфлікту.

6.     Композиція, її своєрідність.

7.     Тема і тематика.

8.     Проблема (проблематика), її авторське вирішення.

9.     Ідея, ідейне багатство.

10.   Особливості мови.

11.    Жанр.

12.   Суспільна, естетична та художня цінність твору.

 

Роман

1.     Назва, її розуміння.

2.     Сюжет і позасюжетні елементи.

3.     Система образів, засоби їх творення.

4.     Характер конфлікту.

5.     Тематика і проблематика.

6.     Композиція, її зумовленість та особливості.

7.     Ідея, способи її вирішення. Ідейне багатство.

8.     Авторська позиція.

9.     Мова, її самобутність.

10.   Цінність твору як витвору мистецтва: суспільна, художня, естетична… 

 

 


Схема аналізу драматичного твору

 

1.     Назва.

2.     Авторське визначення жанру твору.

3.     Дійові особи.

4.     Особливості композиції.

5.     Тип, характер та етапи розвитку конфлікту.

6.     Система образів.

7.     Тема і тематика.

8.     Проблема та ідея твору.

9.     Проблематика та ідейний зміст.

10.   Цінність твору як витвору мистецтва.