ПЛАН

 

План – це заздалегідь передбачений порядок дій чи викладу чого-небудь.

   Для чого складають план?

 

 

 План складають з метою впорядкування прочитаного або дослідженого матеріалу для послідовного його викладу в письмовій та усній формі.


Як складати простий план

 

1.     Уважно прочитай матеріал, що вивчається.

 

2.     Визнач головні думки і так само розділи матеріал на головні смислові частини.

 

3.     Озаглав кожну частину – це і будуть пункти плану.

 

Як складати складний план

 

1.     Уважно прочитай матеріал.

 

2.     Розділи його на головні смислові  частини і озаглав їх – матимеш пункти плану.

 

3.     Розділи на смислові частини матеріал кожного пункту і теж озаглав – матимеш підпункти плану.

 

4.     Перевір, чи співпадають пункти і підпункти плану, чи повністю відображено в них основний зміст виучуваного матеріалу.

 

 

5.     Памятай: у складному плані не завжди доцільно кожен пункт розчленовувати на підпункти.