Рецензія твору (доповіді, усного виступу)

 

      Рецензія – це стаття, що аналізує й оцінює певний твір, спектакль, усний виступ тощо.

 

1.     Наскільки твір (доповідь, реферат чи усний виступ) розкриває тему.

 

2.     Наскільки робота самостійна і глибока за змістом.

 

3.     З інтересом читається (слухається) чи ні? Чому?

 

4.     Аналіз побудови письмової роботи (усного виступу): послідовність, логічність, пропорційність частин тощо.

 

5.     Як підібрано і використано ілюстративний матеріал.

 

6.     Культура мови роботи: помилки у змісті та мовному оформленні; орфографічні, граматичні та пунктуаційні помилки.

 

7.     Чи є висновки і чи випливають вони з написаного (сказаного)?

 

8.     Зовнішнє оформлення роботи.

 

9.     Доповнення рецензента.

 

10.  Загальний висновок про твір (усний виступ, доповідь) і побажання його авторові.